Tanie strony internetowe cennik
Strona główna Wyślij petycję
Wyślij petycję

STOP LUDOBÓJSTWU AFRYKANERÓW!

Według ostrożnych szacunków mediów południowoafrykańskich i międzynarodowych, po 1994 roku zamordowano w Republice Południowej Afryki ponad 3770 farmerów - w tym kobiety i dzieci - co stanowi około 10% z niewiele ponad 40-tysięcznej społeczności (stan na styczeń 2011).  Większość ofiar stanowią biali farmerzy (głównie Afrykanerzy). Używane jest nawet sformułowanie Plaasmoorde czyli "mordy na farmach" - nasilające się ataki na farmy o podłożu rasistowskim.
Kobiety w większości przypadków były przed zamordowaniem gwałcone (często na oczach swoich mężów). Farmerzy byli poddawani wielogodzinnym, wymyślnym torturom, m.in. przypaleniu gorącym żelazkiem, wlewaniu gorącej wody do gardła, a nawet paleniu żywcem. Odnotowano również przypadki obdzierania małych dzieci ze skóry.
Farmerzy i opozycja oskarżają rząd Afrykańskiego Kongresu Narodowego o bezczynność i obojętność; niektórzy zarzucają nawet rządowi i rządzącej partii ciche popieranie ataków. Część organizacji broniących praw człowieka postrzega ataki na farmy jako zaplanowaną czystkę etniczną, a nawet ludobójstwo.
W 2010 roku uwagę świata zwróciły dwa wydarzenia; w marcu lider młodzieżówki ANC Julius Malema zaśpiewał jedną z pieśni Kongresu z okresu walki z apartheidem w której znalazły się słowa "Dubul' ibhunu" ("Zabij Bura" co również oznacza "Zabij farmera"). Fragment piosenki już w latach 90. XX wieku został uznany przez Południowoafrykańską Komisję Praw Człowieka za "mowę nienawiści". Malema pochwalił również czystkę etniczną w Zimbabwe (wypędzenie białych farmerów z tego kraju). Akcje przeciwko tym ludziom określił jako "odważne i  dobrze zorganizowane". W ten sam dzień solidarność z Malemą wyraziło 2000 użytkowników Facebooka, a w komentarzach pojawiało się nawoływanie do wymordowania wszystkich białych mężczyzn w RPA i zgwałcenia białych kobiet.
Tydzień później został brutalnie zamordowany na swojej farmie lider Afrykanerskiego Ruchu Oporu, Eugène Terre'Blanche.
W październiku 2010 roku rząd Gruzji oficjalnie zaprosił wszystkich południowoafrykańskich farmerów (łącznie 41 tys., z rodzinami ponad 150 tys.) do osiedlania się w Gruzji; Afrykanerzy żyjący w poczuciu ciągłego zagrożenia mogą dostać za darmo ziemię w Gruzji i odbudować tam wysokotowarowe rolnictwo zniszczone przez reżim sowiecki.
Biała mniejszość zamieszkująca RPA jest dyskryminowana przez czarną większość, ignorowana przez południowoafrykański rząd, niezauważana przez narody i instytucje europejskie; jest porzucona, zapomniana i zdana wyłącznie na siebie. Europa z dumą pomaga wszystkim wokoło, z wyjątkiem potomków jej własnych synów w Afryce Południowej. Europa angażuje się w wiele konfliktów zagranicznych na całym świecie, konfliktów, które nie mają nic wspólnego z Europejczykami. Zdecydowanie interweniowała przeciwko Apartheidowi w latach dziewięćdziesiątych, lecz jest ślepa i głucha kiedy biali ludzie z RPA desperacko wołają o pomoc. Media (wybiórczo) informują o Palestyńczykach, Tybetańczykach czy Karenach, jednak Afrykanerzy zdają się nie istnieć dla nich wcale. Dlaczego? Dlaczego nikt nie mówi o ich tragedii? Dlaczego rząd gruziński mógł zaoferować im pomoc, a my nie możemy tego zrobić? A może po prostu nie chcemy tego zrobić?
Afrykanerzy są naszymi krewnymi. Są potomkami Holendrów, Niemców i Francuzów, a w ich żyłach płynie również krew skandynawska, polska, portugalska, włoska, hiszpańska, szkocka, angielska, irlandzka i walijska. Dlaczego Europa pomaga wszystkim z wyjątkiem Afrykanerów?
Dlatego też żądamy od instytucji europejskich podjęcia natychmiastowych działań. Żądamy, aby wywarły one wpływ na rząd południowoafrykański, w celu ochrony białej mniejszości afrykanerskiej. Żądamy zwalczania anty-białej przestępczości w RPA. Żądamy natychmiastowego, szerokiego i obiektywnego nagłośnienia przez media anty-białego ludobójstwa, jakie ma miejsce w RPA. Nie możemy pozwolić, aby na naszych oczach w XXI wieku dokonywało się ludobójstwo na potomkach Europejczyków. Nie możemy pozwolić  na to, aby mordowano ludzi takich, jak ja i Ty!

Źródło:

www.pl.wikipedia.org/wiki/Ataki_na_farmy_w_RPA (Data dostępu 26.01.2012 r.) 
www.issafrica.org/CJM/farmrep/index.htm
(Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.americanthinker.com/2010/04/genocide_in_south_africa.html (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.stopboergenocide.com (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.why-we-are-white-refugees.blogspot.com/2010/10/georgia-minister-for-diaspora-affairs.html (Data dostępu 26.01.2012 r.)


Przykładowe adresy do których można wysyłać petycję:
Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Amnesty International Polska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ambasada Republiki Południowej Afryki w Polsce - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ambasada Polski w Republice Południowej Afryki - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w RPA - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ministra Spraw Zagranicznych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Radio RMF FM - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Radia ZET - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Nasz Dziennik - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polska Times - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Rzeczpospolita - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Gazeta Polska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Newsweek Polska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polityka - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uważam Rze - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Najwyższy CZAS! - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tygodnik Solidarność - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Nowe Państwo - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prawo i Sprawiedliwość - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polska Jest Najważniejsza - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PETYCJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

STOP AFRIKANER GENOCIDE!

According to cautious estimation of South African and international media, since 1994 over 3770 white farmers, including women and children,  have been killed in the Republic of South Africa. That is approximately 10 per cent of little over 40.000 community (January 2011). Majority of victims are white farmers  (mostly Afrikaner). After increasing amount of racist assaults on farms there have been even “Plaasmoorde” (farmer murdering) term coined.
In most cases, women had been raped before being murdered (often before their husbands’ eyes). Farmers have been tortured for many hours (e.g. scorching with hot iron, pouring hot water into throat or even burning alive). Incidents of skinning little children alive were also reported.
Farmers and opposition have been accusing African National Congress of idleness and indifference. Some even accuse the government of silent support for those attacks. Some  human rights organizations see farm attacks as planned ethnic cleansing or even a genocide.
In 2010 world’s attention was turned on two events; in March the leader of ANC youth front, Julius Malema, sang one of Congress’ songs, which contains “Dubul' ibhunu”  words, which literally means “kill the Boer” or “kill the farmer”. In the 90ties a part of this song was recognized as “hate speech” by the South African Human Rights Commission. Malema also praised ethnic cleansing in Zimbabwe (that means driving white farmers off) and described black on white crimes as “brave and well organized”. At the same day 2.000 Facebook users showed their solidarity to Malema and their comments encouraged to murdering all white men and raping white women of RSA.
One week later the leader of Afrikaner Resistance Movement (AWB), Eugène Terre'Blanche, was brutally murdered by black criminals at his farm.
In October 2010 the Georgian government officially invited all South African Farmers with their families (150.000 people in total) to settle in Georgia. Afrikaners who live in constant fear could obtain free soil there in Georgia and rebuild agriculture destroyed by the Soviet regime.
White minority of RSA, discriminated by the black majority, ignored by the South African government and invisible for nations and institutions of Europe, is abandoned, forgotten and totally on its own. Europe has been proudly helping everyone around in the world, except the descendants of her own sons in South Africa. Europe has been involved in many foreign conflicts around the world, conflicts which had nothing to do with Europeans, decidedly intervened against Apartheid in the 90ties, but is blind and deaf when white people of RSA are desperately screaming for help. Media are (selectively) reporting of Palestinians, of Tibetan people or of Karen people but Afrikaners do not seem to exist in media at all. Why? Why is nobody talking about their tragedy? Why the Georgian government could offer them help and we cannot do that? Afrikaners are our relatives, our fine kinsmen. They are descendants of Dutch, German and French people, and in their veins runs also some Scandinavian, Polish, Portuguese Italian, Spanish, Scotch, English, Irish and Welsh blood. Why Europe is helping everyone but Afrikaners? Or, maybe, we don’t want to help them at all?
Thus we demand instant action from European institutions. We demand instant impact on South African government. We demand protection of white Afrikaner minority. We demand fight against anti-white crime in RSA. We demand instant wide and truthful media coverage on anti-white South African genocide.
We cannot allow white racism to be fought while black racism is tolerated. We cannot allow the genocide of people of European heritage to be continued. We cannot allow people like you and me to be murdered!

Source:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Ataki_na_farmy_w_RPA (Access date:
26.01.2012 r.) 
www.issafrica.org/CJM/farmrep/index.htm
(Access date: 26.01.2012 r.)
www.americanthinker.com/2010/04/genocide_in_south_africa.html (Access date: 26.01.2012 r.)
www.stopboergenocide.com
(Access date: 26.01.2012 r.)
www.why-we-are-white-refugees.blogspot.com/2010/10/georgia-minister-for-diaspora-affairs.html (Access date: 26.01.2012 r.)

 

Przykładowe adresy do których można wysyłać petycję:

Międzynarodowy Trybunał Karny - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Amnesty International - http://www.amnesty.org/en/contact
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Human Rights Watch - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizacja Narodów Zjednoczonych - http://www.un.org/en/contactus
Rada Europy - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Narodów Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.